“Schaf voorrang van rechts zoveel mogelijk af”

Automobilistenbond VAB wil de voorrang van rechts afschaffen om het verkeer veiliger te maken. Die regel is verouderd en verwarrend en veroorzaakt juist ongelukken. De burgemeester van Glabbeek, in Vlaams-Brabant, bevestigt dat. Hij hééft bijna overal in zijn gemeente de voorrang van rechts afgeschaft. En nu gebeuren er veel minder ongevallen.  

Burgemeester Reekmans van Glabbeek deed een vergelijkende studie voor en na de afschaffing en kwam tot de vaststelling dat het aantal verkeersongevallen dat in verband kan gebracht worden met de voorrangsregel op één jaar tijd verminderde van 18 tot 3. De lokale politie van Glabbeek registreerde in beide periodes bij controles op een aantal locaties ook het aantal snelheidsovertredingen en mat de topsnelheden.

Zowel in 2017 als in 2018 werd even veel op dezelfde locaties gemeten. “Het aantal genoteerde snelheidsovertredingen lag in de eerste helft van 2018 liefst 30 procent lager dan in dezelfde periode een jaar voordien. Qua topsnelheden werd een vermindering met 31,8 procent geregistreerd”, aldus Peter Reekmans.

“Het niet meer toepassen van de voorrang van rechts maakt het dus duidelijk veel veiliger, enkel en alleen omdat het nu duidelijk is in Glabbeek dat de hoofdwegen voorrang hebben op de kleinere wegen die erop aansluiten”, aldus burgemeester Reekmans. “Voor mij is dit een van de beste beslissingen die we in Glabbeek al namen op vlak van verkeersveiligheid en bovendien wordt deze beslissing gedragen door een overgrote meerderheid van de inwoners. Nog steeds spreken inwoners mij aan dat de afschaffing ervan een zeer goede beslissing was.”