Dossier #STEM2018

Zuhal Demir (N-VA) naar oppositie in Genk

Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) heeft maandagavond een coalitie met Pro Genk gevormd. Daardoor is de N-VA van Zuhal Demir tot de oppositie veroordeeld. Wim Dries blijft burgemeester.

In Genk voerde de CD&V van burgemeester Wim Dries gesprekken zowel met Pro Genk als met de N-VA van staatssecretaris Zuhal Demir. Maandagavond moest het bestuur van CD&V Genk een beslissing nemen. "In de besprekingen die met beide partijen positief verliepen, bleken er bij alle betrokkenen heel wat positieve elementen te zijn om tot een akkoord te komen", laat CD&V Genk in een persbericht weten.

CD&V en Pro Genk hebben maandagavond een akkoord gevormd, waardoor de huidige bestuurscoalitie wordt voortgezet. CD&V krijgt naast de burgemeesterssjerp nog 6 schepenen, onder wie de eerste schepen, en levert ook de voorzitter van de gemeenteraad. Pro Genk krijgt twee schepenambten. "Er is uiteindelijk beslist om met Pro Genk een coalitie te vormen, vooral op basis van de mogelijkheden die CD&V Genk zag om haar programma maximaal te honoreren en verder bouwend op de goede samenwerking in de afgelopen legislatuur", klinkt het verder.

Uitdager Zuhal Demir zette een sterke score neer, maar moest toch de duimen leggen voor Wim Dries. N-VA blijft in Genk zo in de oppositie. Mogelijk speelde de harde campagne een rol in de beslissing van CD&V. "Het was een intense campagne waarbij het er soms erg hard aan toeging en het hele debat over de toekomst van onze stad vaak verengd werd tot het samenlevingsmodel", stelt CD&V.