Kamercommissie zet eerste stap richting klimaatwet

De Kamercommissie heeft vandaag de grondwetsherziening goedgekeurd die een klimaatwet moet goedkeuren. Het gaat daarbij om het beruchte artikel 7bis. Dat artikel, tot voor kort onbekend maar nu volop in de actualiteit, wordt door de klimaatactivisten naar voren geschoven als de basis voor een robuust klimaatbeleid.

Dat gebeurde zoals verwacht met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Donderdag volgt de stemming in de plenaire Kamer, maar die stemming belooft anders uit te draaien.

In de Kamer is een tweederdemeerderheid nodig om een grondwetsvoorziening door te voeren. Als de verdeling van de stemmen van vandaag zich ook aftekent in de Kamer, wordt de grondwetsherziening dus onmogelijk.

Gezicht van de klimaatbeweging, Anuna De Wever, was vandaag alvast aanwezig. Samen met een tiental activisten wilde ze niet missen wat de parlementairen vandaag beslisten.