Het Eerste Debat: Zo dacht u over deze maatschappelijke vragen

Weten politici nog waar mensen van wakker liggen? Daarnaar peilden VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws vanavond naar in Het Eerste Debat. Ipsos stelde 6 maatschappelijke vragen aan de Vlaming, de antwoorden legde VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert voor aan de partijvoorzitters. Hieronder geven we alle resultaten nog eens op een rijtje.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.