Rechtzetting VTM Nieuws 09/06/2015

In onze uitzending van 9 juni hebben we na een reportage over dierenleed ook nog een kort bericht gebracht over een peiling van Ipsos in opdracht van dierenrechtenorganisatie Gaia bij 1.000 Vlamingen.

Uit de peiling blijkt onder meer dat bijna 9 op de 10 Vlamingen voorstander zijn van een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Met een verbod op het dwangvoederen van eenden voor foie gras, gaat 84 procent enigszins of helemaal akkoord.

Wat betreft het kweken van pelsdieren voor bont hebben we gemeld dat bijna 60 procent van de Vlamingen een verbod wil. Dat cijfer was niet correct en ligt hoger. 58 procent gaat namelijk “helemaal akkoord” met een verbod op het kweken van pelsdieren voor bont, terwijl nog eens 26 procent “enigszins akkoord” gaat. We hadden het dus over ‘84 procent voor een verbod’ moeten hebben. We bieden Gaia hiervoor onze verontschuldigingen aan.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 13/05/2015

In onze uitzending van 13 mei 2015 hebben we een reportage gebracht waarin premier Michel en vicepremier Peeters een bezoek brachten aan de hoofdzetel van Toyota in Japan. 

In de reportage probeerde de premier een nieuwe Toyota-wagen uit die wordt aangedreven door waterstof. Daarbij werd in onze reportage gezegd dat het voertuig "385.000 euro" kost. Maar dat bedrag was gebaseerd op foute gegevens en was dus niet correct. 

Toyota Belgium wijst erop dat de Toyota 'Mirai Fuel Cell Sedan', die net op de Japanse markt is gelanceerd, en over enkele maanden ook in Europa wordt geïntroduceerd, niet zoveel zal kosten. De wagen die in Japan verkocht wordt voor 7 miljoen yen, zal volgens Toyota bij ons verkocht worden voor ongeveer 66.000 euro (excl. BTW). Dat is uiteraard een groot verschil met wat wij daarover in de reportage gemeld hebben. 

We willen ons daarom verontschuldigen bij Toyota.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 07/05/2015

In onze uitzending van 7 mei 2015 hebben we een reportage gebracht over de nasleep van de hervorming van de brandweerzones in ons land en de achterstand van de lonen van de vrijwilligers. Brandweervereniging Vlaanderen vond de reportage niet zeer evenwichtig en wil daarom graag enkele aanvullingen kwijt.

In de reportage kwam de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) aan het woord, die zei “weet te hebben van een enorme achterstand bij de uitbetaling van de lonen”. Brandweervereniging Vlaanderen geeft toe dat er hier en daar problemen zijn, maar benadrukt dat ook die situatie wordt rechtgezet. Brandweervereniging Vlaanderen betreurt nog dat de reportage gebaseerd was op informatie uit één zone.  

Bovendien betwist Brandweervereniging Vlaanderen nog dat de hele brandweerhervorming “in de soep draait”, zoals de VVB stelt. Ze noemt dit een “fel overdreven” conclusie van de VVB, en hoopt dat deze “misleidende informatie niet nog eens het imago van de brandweer beschadigt”. 

 

Geen journalistieke fouten in Telefactsreportage gevangenisdirecteur Jef Buts

De Raad voor de Journalistiek, een onafhankelijk adviesorgaan dat zich buigt over journalistieke deontologie, zegt dat het programma Telefacts geen fouten heeft gemaakt in een reportage over de gewezen gevangenisdirecteur Jef Buts.

In de reportage van 1 oktober 2013 getuigden een aantal ex-medewerkers en ex-gevangenen over corruptie en seksuele intimidaties door Jef Buts. De gevangenisdirecteur vond dat de reportagemakers journalistieke fouten hadden gemaakt en diende daarop een klacht in bij de Raad voor Journalistiek. De Raad heeft het dossier bestudeerd en oordeelt dat de deontologische regels niet zijn geschonden. Daarom heeft de Raad de klacht ‘ongegrond’ verklaard.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 17/02/2015

In onze uitzending van dinsdag 17 februari 2015 hebben we een reportage gemaakt over de scheldpartijen die een joodse journalist onderging op straat in Parijs. We trokken naar Joods Actueel en vroegen hoe de situatie in ons land is.

In de reportage is echter een fout geslopen. We hadden het over “300.000” joden in België, en dat klopt niet. Een precies aantal kennen we niet (verscheidene bronnen noemen cijfers tussen 30.000 en 42.000), maar bedoeld werd in elk geval 30.000, tien keer minder dus dan we in de reportage hebben gezegd.

We willen ons hiervoor verontschuldigen en doen er alles aan opdat dit soort fouten zich niet zou herhalen.

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Verduidelijking VTM NIEUWS 16 januari 2015

In onze uitzending van vrijdag 16 januari 2015 hebben we een reportage gebracht over Verviers waarin een portret wordt geschetst van een kleine stad die schijnbaar plots met een extremistische dreiging wordt geconfronteerd.

In de reportage worden drie elementen aangebracht: het zou makkelijk zijn om in Verviers aan wapens te geraken, er was in Verviers een tijd lang een extremistische imam actief, en er zou in de omgeving van de stad een jaar geleden nog een zogenaamd “trainingskamp” hebben plaats gevonden voor “toekomstige jihadisten”.

Het vermelden van dat door verschillende media gebrachte nieuwsfeit uit 2014 over het “trainingskamp”, en het tonen van foto’s van enkele van enkele duidelijk Islamistisch geïnspireerde deelnemers aan dit “trainingskamp”, hebben tot een mail- en Twittercampagne geleid vanuit de Airsoft-gemeenschap.

Vele beoefenaars van Airsoft voelden zich daardoor blijkbaar – onterecht – geviseerd.  

Onterecht aangezien we nooit de link hebben gelegd met Airsoft als sport en er ons van bewust zijn dat de personen die de foto’s publiceerden in feite misbruik maakten van een Airsoft-activiteit om hun eigen extremistische sympathieën in de verf te zetten. Met andere woorden: door onder het mom van een Airsoft-activiteit een soort “trainingskamp voor jihadisten” te organiseren.

Hoewel we enkel het bestaan van een verdachte, in het verleden reeds gesignaleerde, activiteit in de buurt van Verviers in het item vermeldden, begrijpen we dat de Airsoft-gemeenschap zich wil distantiëren van dit soort misbruik van hun sport.

We begrijpen hun bezorgdheid voor hun sport en net als zij willen we een mogelijk misverstand over hun betrokkenheid hierbij definitief de wereld uithelpen.    

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

RECHTZETTING VTM NIEUWS 9 JANUARI 2015

In onze uitzending van vrijdag 9 januari 2015 hebben we de sportrubriek geopend met een reportage over de trainingsstage van RSC Anderlecht in Spanje. Daarin heeft onze reporter Michiel Ameloot een interview met onder anderen Dennis Praet, die zijn eigen prestaties evalueert.

In het redactieproces van de uitzending is er echter iets fout gelopen. Bij de aankondiging van de reportage in de uitzending kwam er namelijk een titel in beeld die fout was ('De Gouden Schoen is voor mij'). De indruk wordt gewekt dat dit een citaat is van Dennis Praet. En dat klopt niet. De eindredactie heeft die titel daar onterecht geplaatst omdat Dennis Praet dit namelijk nooit gezegd heeft.

Zowel Algemeen Hoofdredacteur Kris Hoflack als Chef Sport Peter Denruyter en ook reporter Michiel Ameloot, die geen schuld treft, willen zich in naam van VTM NIEUWS uitdrukkelijk verontschuldigen bij alle betrokkenen, in de eerste plaats bij Dennis Praet zelf en bij het bestuur en de spelers van RSC Anderlecht.

Kris Hoflack,
algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Rechtzetting VTM NIEUWS 31 december 2014

Op 31 december zond VTM Nieuws een item uit over wat er in Vlaanderen beleidsmatig verandert in 2015. Onder meer de tarieven van vervoersmaatschappij De Lijn kwamen aan bod: het verdwijnen van de gratis abonnementen voor wie 65 en ouder is. Vanaf 1 september 2015 zal een jaarabonnement voor 65-plussers betalend worden. In de reportage klonk het echter dat het gratis abonnement vanaf 1 januari verdwijnt.

Dat was niet de bedoeling en we excuseren ons voor eventuele misverstanden die we hiermee veroorzaakten. De opgesomde veranderingen op vele beleidsdomeinen gaan in vanaf begin januari. In 2015 veranderen ook de De Lijn-tarieven voor 65+’ers, maar de ingangsdatum is in dit geval pas 1 september.

Verdere info over de nieuwe tarieven kan u vinden op de website van de Vlaamse overheid en van vervoersmaatschappij De Lijn

RECHTZETTING VTM NIEUWS 29/11/2014

In onze reportage van 29 november 2014 over illegale geneesmiddelen, kwam ook de heupprothese THA.hy.ti van fabrikant BJR International in beeld. Het bedrijf dat dit product commercialiseert, heeft ons erover geïnformeerd dat dit product aan de toepasselijke Europese reglementering voldoet en de CE-markering draagt. Het kwam dus verkeerdelijk in beeld tijdens de reportage.

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

RECHTZETTING VTM NIEUWS 04/12/2014

In onze uitzending van 4 december hebben we aandacht besteed aan het sociaal overleg tussen de regering en de vakbonden over brugpensioenen en tijdskrediet. We hebben daar onder meer gezegd dat minister Kris Peeters het tijdskrediet zonder motivering “om bijvoorbeeld een wereldreis te maken” pas over enkele maanden wil afschaffen.

Het ABVV betreurt dat we alleen het voorbeeld van ‘de wereldreis’ hebben meegegeven. De vakbond wijst er op dat de grote meerderheid van de gebruikers van ‘tijdskrediet zonder motief’ dat doet om andere redenen dan “het maken van wereldreizen”. Het ABVV benadrukt dat het tijdskrediet zonder motief werknemers toch vooral de gelegenheid biedt “om voor opgroeiende kinderen te zorgen… en om de combinatie werk en gezin vol te houden”, of nog “om even uit de ratrace te stappen om zich daarna terug voor de volle honderd procent in te kunnen zetten”.

Hoewel we de ‘wereldreis’ louter en ook expliciet als ‘voorbeeld’ hebben vermeld, betreurt de redactie dat we ongewild de indruk hebben gewekt alle gebruikers van ‘tijdskrediet zonder motief’ over dezelfde kam te willen scheren. Dat was dus niet de bedoeling en we willen ons verontschuldigen bij wie daar aanstoot aan nam. 

Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.