Rechtzetting VTM NIEUWS 14/08/2017

In het artikel ‘Artsen: “Wie bepaalt of je levensmoe bent?”’ van 14/08/2017 op de VTM NIEUWS-website verwijzen we ook naar Dr. Marc Van Hoey.

We hadden daar eerst verkeerdelijk geschreven dat Dr. Van Hoey ook voorzitter is van ‘Recht op Waardig Leven’. Maar dat klopt niet. Dr. Van Hoey is wel voorzitter van de in 1983 opgerichte vereniging ‘vzw Recht op Waardig Sterven’, vaak afgekort als RWS. Het artikel is intussen aangepast.

We willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen bij Dr. Van Hoey en de vereniging voor de verwarring.  

Rechtzetting VTM NIEUWS 08/07/2017

In onze nieuwsuitzending van 08/07/2017 hebben we  gemeld dat fitnessketen Jims te koop staat omdat de keten het moeilijk heeft om op te boksen tegen andere goedkope concurrenten.

Deze informatie klopte niet. Het bedrijf laat weten het goed gaat met de keten en dat ze daarom op zoek zijn naar nieuwe investeerders, “kopers” om een kapitaalverhoging door te voeren.

We willen ons verontschuldigen voor dit bericht, dat mogelijk voor verwarring heeft gezorgd. 

RECHTZETTING VTM NIEUWS 31/05/2017

In onze nieuwsuitzendingen van 31/05/2017 hebben we een reportage gebracht over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de judosport, en bij uitbreiding mogelijk ook in andere sporttakken.

In de nieuwsreportage om 13u en ook nog bij de hoofdpunten in de uitzending van 19u hebben we beelden getoond  van een karateclub. En dat was fout omdat de mensen, club en locatie in kwestie op geen enkele manier betrokken zijn bij het nieuwsverhaal in kwestie. 

Hoewel de beelden uit de middagreportage al werden verwijderd voor de avondreportage en nieuw hoofdpuntenbeeld was geselecteerd voor het avondnieuws, liep het ook daar alsnog mis door een technisch defect in de regie van de rechtstreekse uitzending. Ook daar is geen goed excuus voor maar het is wel wat er is gebeurd. 

In elk geval willen we ons verontschuldigen bij alle betrokkenen, de karateclub en de mensen die in beeld kwamen, voor het ongepaste gebruik van de beelden.  

RECHTZETTING VTM NIEUWS 02/02/2017

In onze nieuwsuitzending van 02/022017 om 13u hebben we een reportage gebracht over de ophokplicht in België nadat vogelgriepvirus H5N8 is vastgesteld bij een hobbyhouder in Lebbeke. 

In de reportage, die gedraaid werd rond het getroffen bedrijf, werd gezegd dat “mensen die in een straal van  3 km rond de kwekerij wonen sinds vanmiddag al hun pluimvee moeten binnen houden…”. Dat is niet correct en niet volledig. 

Er waren nl. al preventieve maatregelen van kracht, zoals we op 01/02/2017 in onze nieuwsuitzending hebben gezegd, maar die waren alleen van kracht voor professionele pluimveehouders. Bovendien werd een uitzondering gemaakt voor loopvogels. 

Vanaf donderdagmiddag 02/02/2017 is de maatregel uitgebreid naar particuliere houders. “Alle pluimvee, ook loopvogels, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel bij professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden”, meldt het FAVV. De ophokplicht is bovendien van kracht voor heel België. 

Voorts wordt een bufferzone van drie kilometer afgebakend rond de vogelgriephaard in Lebbeke waar geen vervoer van vogels, pluimvee en broedeieren meer wordt toegelaten. In de bufferzone in Lebbeke liggen geen professionele pluimveehouders, maar particulieren die er pluimvee hebben, moeten wel binnen de 48 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester. 

Omdat het vogelgriepvirus H5N8 al langer actief is in onze buurlanden werd al op 10/11/2016 een ophokplicht opgelegd aan alle professionele pluimveehouders in België. De besmetting in Lebbeke is evenwel het eerste geval dat sindsdien in ons land werd vastgesteld. 

Het FAVV benadrukt overigens nog dat er sowieso geen risico bestaat voor consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen dus in alle veiligheid gegeten worden. 

We willen ons verontschuldigen voor onze middagreportage, die mogelijk voor verwarring heeft gezorgd.

Verduidelijking VTM NIEUWS 21/01/2017

VTM NIEUWS heeft op 21/01/2017 een reportage gebracht over de zgn. pamperfraude rond luierbox.be dat via abonnementsformules luiers aan huis levert. In  de reportage bellen we aan bij het bedrijvencomplex in Boortmeerbeek waar luierbox.be gevestigd is.

De persoon die we in de reportage via de intercom van de deurbel laten horen bleek echter niet rechtstreeks verbonden aan het bedrijf dat gevestigd is in een ruimer bedrijven- en dienstencomplex, dat zelf ook los staat van luierbox.be. Het gaat dus om een misverstand waarvoor we ons willen verontschuldigen bij de betrokkenen.

 

Verduidelijking VTM NIEUWS 20/01/2017

In het VTM NIEUWS op 20 januari 2017 om 19 uur toonden we in een grafiek resultaten van onze Ipsos-peiling over Donald Trump. Daarin werd aan Vlamingen de volgende vraag gesteld: denkt u dat Donald Trump een goede president van de Verenigde Staten van Amerika zal zijn?

De resultaten werden ook opgesplitst naar kiesintentie van de Vlamingen. De resultaten in die grafiek waren onvolledig en werden niet correct vergeleken. Daar willen we ons voor excuseren.

De volledige resultaten van de peiling vindt u hieronder.

Reacties op 'designerrassen' bij honden in VTM NIEUWS 12/01/2017

Op donderdag 12 januari brachten we in het VTM NIEUWS van 19 uur een reportage over zogenoemde designerrassen bij honden. Die reportage heeft heel wat reacties uitgelokt.

We hebben begrip voor die vele reacties en de kritiek die er in geformuleerd wordt. In de eerste plaats willen we benadrukken dat we broodfok niet wilden promoten en dat ook nooit zullen doen.

Dat was ook niet de insteek van de reportage. We hebben ervoor gekozen te berichten over een fenomeen: mensen zoeken steeds meer naar speciale gekruiste rassen. In dat opzicht hebben we ook iemand aan het woord gelaten die specifiek zo’n ras zoekt.

In de reportage hebben we ook de bedenking gemaakt dat kruisen van rassen niet mag en dat het gebruik bij eender welke fokker dus verkeerd is. Onze berichtgeving heeft als doel om te tonen dat het fenomeen toch bestaat, omdat de vraag ernaar zo groot is. De boetes die fokkers ervoor krijgen, nemen ze er gewoon bij. 

Dat brengt ons er ook toe om vandaag op de problematiek van de broodfok door te gaan en dan vooral hoe deze problematiek aangepakt kan worden.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 02/01/2017

In onze nieuwsuitzending van 02/01/2017 hebben we een reportage gebracht over het reisadvies van Buitenlandse Zaken over Turkije na de aanslag op een nachtclub in Istanbul.

In de reportage waren ook beelden te zien uit Tunesië en uit Egypte. Bij die uit Tunesië was er een expliciete toelichting, maar niet bij die uit Egypte. Hierdoor was er dus ook geen enkele reden om een hotel te tonen in Egypte en hebben we ongewild voor verwarring gezorgd. We willen ons hier voor verontschuldigen.  

Rechtzetting VTM NIEUWS 26/12/2016

In onze nieuwsuitzending van maandag 26/12/2016 brachten we een kort bericht over een doctoraatstudie rond Tinder-gebruikers. Uit die studie blijkt onder andere dat 31 procent van de gebruikers al ‘casual sex’ had met iemand die hij of zij vond via Tinder.

Om het nieuwsbericht te ondersteunen, hebben we archiefbeeld gebruikt. Het ging echter om archiefbeelden van mensen die niets rechtstreeks te maken hebben met dit onderzoek. Door die beelden te tonen, kunnen er misverstanden ontstaan zijn.

Het is nooit onze bedoeling geweest specifieke mensen te linken aan het nieuwsonderwerp. Als dat hier wel gebeurd is, excuseren we ons uitdrukkelijk bij de betrokken personen. De redactie zal er ook nog beter op toezien dat er niet zomaar beelden gebruikt worden en dat het beeldmateriaal met de nodige aandacht geselecteerd wordt.

Verduidelijking Islam-Enquête

Na het publiceren van de grote Islam-Enquête samen met Humo ontstond er in bepaalde middens enige animositeit over de gebruikte onderzoeksmethodes. Omdat we daarin absoluut open kaart willen spelen, kan iedereen die dat wenst hieronder de volledige enquête, de onderzoeksmethode en de motivatie raadplegen.

Volledige enquête:

Resultaten Islamenquete Editie 2016[1]

Toelichting bij de methodes:

 

Islam Enquête Editie 2016

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.