Voorlopig geen nieuwe pilotenstaking

Er zit eindelijk beweging in de gesprekken tussen directie en vakbonden bij Brussels Airlines over het loon en de werkomstandigheden van de piloten. De komende twee weken wordt er nog onderhandeld en moeten er alvast geen nieuwe stakingen worden verwacht.

De bonden behouden wel hun stakingsaanzegging, als stok achter de deur. Dat werd uit verschillende bronnen vernomen.

De gesprekken tussen directie en bonden zaten midden mei muurvast, na twee dagen van staking en twee vruchteloze verzoeningspogingen. Maar een afkoelingsperiode heeft blijkbaar soelaas gebracht, want aan vakbondszijde voelt men nu toch dat er beweging in komt. Voldoende om zeker tot midden juni voort te praten over het loon en de werkdruk van de piloten. Dan zullen de bonden de toestand opnieuw evalueren.