Dossier #STEM2018

Steeds meer politici ronselen volmachten in rusthuizen

Zorgnet Icuro, de koepel van de rusthuizen en zorginstellingen, roept rusthuizen op om maatregelen te nemen om te voorkomen dat politici volmachten ronselen bij rusthuisbewoners. Volgens Icuro gebeurt dat bij quasi elke verkiezing.

In het rusthuis van Berlare werden senioren benaderd door een politicus die probeerde meerdere volmachten binnen te halen. De rusthuizenkoepel kent het probleem en vindt dat rusthuizen zoveel mogelijk moeten doen om de bewoners zelf hun stem te laten uitbrengen.

Zelf verantwoordelijkheid nemen
Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) keurt de praktijken ten stelligste af, maar ze neemt geen extra maatregelen. “Elk lokaal bestuur moet zijn verantwoordelijkheid nemen, door bijvoorbeeld een stemhokje in de rusthuizen te plaatsen”, vindt ze.

1 volmacht per persoon
Vroeger konden politici met een onbeperkt aantal volmachten gaan stemmen. Nu mag elke kiezer maximum nog een volmacht gebruiken. Maar dat is te omzeilen door die volmachten door te geven aan familie of vrienden.