Sp.a: "Nieuw gezin eerlijk behandelen"

Ex-partners die een co-ouderschapsregeling hebben, worden niet op een gelijke manier behandeld bij de toekenning van sociale en fiscale voordelen. Dat zegt sp.a-parlementslid Caroline Gennez. De huidige regeling is volgens haar achterhaald. Naar aanleiding van Dag van het Gezin stelt zij voor om nieuwe gezinsvormen gelijkwaardig te behandelen.

Het is niet de eerste keer dat Gennez de kwestie aanhaalt. "Het klassieke gezin dat bestaat uit mama, papa en twee kindjes is al lang niet meer de norm. Co-oudergezinnen, alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen, ... de diversiteit is eindeloos. Het wordt hoog tijd dat de overheid, bijvoorbeeld bij de toekenning van sociale rechten en voordelen rekening houdt met hoe mensen écht leven, en niet met een achterhaald stereotiep beeld", aldus de sp.a-politica.

Dubbele domicilie
Gennez geeft enkele voorbeelden om de ongelijke behandeling bij co-ouderschap op het vlak van fiscale en sociale voorbeelden te illustreren. Zo gaat de korting op de onroerende voorheffing of de waterfactuur integraal naar de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, de andere krijgt niets.

En dat vindt het sp.a-parlementslid “fundamenteel oneerlijk”. Voor de onroerende voorheffing bedraagt het verschil volgens haar al gauw 150 tot meer dan 260 euro. Gennez: "Waarom verdelen we die voordelen niet gelijk over de twee ouders?". Sp.a stelde al eerder voor om kinderen een dubbele domicilie te geven bij co-ouderschap, om het voordeel eerlijk te spreiden.

De grote gezinsbevraging
"Er is nog veel werk om alle nieuwe gezinsvormen een gelijkwaardige behandeling te geven", zegt Gennez, maar volgens haar weet de overheid niet altijd hoe de Vlamingen echt leven. Daarom lanceert sp.a 'De grote gezinsbevraging' via www.grotegezinsbevraging.be.

Op die manier wil de socialistische partij in kaart brengen hoe de Vlaming leeft en andere onrechtvaardigheden opsporen. "Op basis van de resultaten zullen we met nieuwe voorstellen komen", besluit Gennez.