Regering moet op zoek naar 8 miljard

Om tegen 2019 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, zoals de regering wil, is een bijkomende inspanning nodig van 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of zowat 8 miljard euro. Dat heeft de gouverneur van de Nationale Bank van België, Jan Smets, gezegd op een persconferentie.

De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort dit jaar zal dalen tot 2,0 procent, wat beter is dan verwacht, tegen 2,6 procent vorig jaar. Maar de jaren nadien zou het tekort, bij ongewijzigd beleid, niet verder meer afnemen.

De federale regering besliste in april om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 structureel in evenwicht te brengen.

Bekijk ook: