Oudejaarsrellen Molenbeek: Politie heeft inschattingsfout gemaakt

In VTM NIEUWS heeft ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem vanmiddag zwaar uitgehaald naar de politie. “De voorbereiding en de planning in de nacht van 31 december op 1 januari was totaal onvoldoende, en men heeft oorspronkelijk geen versterking gevraagd."

Nochtans was er een permanentie in Brussel Hoofdstad met vertegenwoordigers van verschillende politiezones en van de federale politie, want er waren ook andere activiteiten op het Brusselse grondgebied, bijvoorbeeld het vuurwerk aan de Heizel. Men wist dus dat men versterking kon aanvragen.

" Die heeft men niet aangevraagd.", zei de Crem, "Wanneer de rellen zijn uitgebroken met de plunderingen en de vernielingen heeft men niet passend gereageerd. Men heeft dan pas versterking gevraagd, die is onmiddellijk ter plaatse gekomen en men heeft ook gezegd dat die versterking voldoende was, wat dus duidelijk ook een inschattingsfout was. Op het vlak van voorbereiding, planning en adequaat handelen heeft de politie dit fout ingeschat."

Eengemaakte politiezone
Volgens De Crem is een eengemaakte politiezone de logische oplossing om het politiewerk in het Brussels gewest efficiënter te doen verlopen.

“Een eengemaakte politiezone in Brussel is de enige oplossing, met een eenheid van commando om de zaken in kaart te kunnen brengen, om ze te kunnen voorbereiden en om de gepaste personeelsformaties op het toneel te gaan sturen”, zei De Crem. “Dit is onafwendbaar.”

“De gebeurtenissen van de laatste dagen, die voor heel wat verwarring hebben gezorgd, zullen de politiek in de richting duwen van die eengemaakte zone, dat kan niet anders”, aldus De Crem. Hij zal ter zake het voorbereidende werk doen, want “dit zal in elk geval op de tafel komen bij de vorming van een volgende federale regering”.