Op vijf jaar tijd bijna de helft meer boetes voor rijden onder invloed van drugs

De afgelopen vijf jaar is het aantal boetes dat agenten hebben uitgeschreven voor mensen die rijden onder invloed van drugs met de helft meer geworden. 

Volgens mobiliteitsorganisatie Touring is het aantal beginnen stijgen in 2011. Toen werden 2.295 boetes uitgeschreven, in 2018 waren dat er al 7.447.

Vooral jongeren rijden onder invloed van drugs: “Meer dan 30% van de inbreuken gebeurt in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar, gevolgd door 25% in de leeftijdsgroep 25-29 jaar. 94% zijn mannen en 25% van de betrappingen gebeuren tijdens een weekendnacht, waardoor er duidelijk een link is met het uitgaansleven. Dat drugsgebruik en autorijden gevaarlijk is, blijkt uit een onderzoek over de risicograad. Voor alcohol wordt dat bepaald door de hoeveelheid in het bloed, voor drugs gaat het vooral om de soort. Zo is het gebruik van speed bijvoorbeeld gevaarlijker dan cocaïne”. 

Touring vreest ook dat het gebruik van drugs en autorijden eerder zal toenemen in tegenstelling tot alcoholgebruik. “We denken ook dat de onderlinge sociale controle nog te beperkt is. Dat is jammer van het positieve effect van zo’n sociale controle is zeer duidelijk wanneer het om jongeren en alcohol gaat in het verkeer. Dat zou ons moeten aanzetten tot meer sensibiliseringsacties rond drugsmisbruik”. Mensen gaan dan wat meer nadenken over hun gedrag en door meer controles creëert men op langere termijn een afschrikkingseffect aldus nog Touring.