Nationaal geluksonderzoek: Belg vindt gezondheid belangrijkste

Onze gezondheid heeft het grootste aandeel in ons geluk. Gezondheid verklaart voor meer dan een derde ons geluk.  Op de tweede en derde plaats volgen de kwaliteit van onze sociale relaties en onze tevredenheid met onze financiële situatie. Dat blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent, met steun van levensverzekeraar NN. Ook een recente poll van VTM NIEUWS bij meer dan 3.000 Belgen had hetzelfde resultaat: gezondheid komt op de eerste plaats. 

Het Nationaal Geluksonderzoek werd afgenomen bij 3.770 mensen. De onderzoekers onderzochten het relatieve aandeel van tien verschillende aspecten van ons leven in onze algemene levenstevredenheid. De top drie wordt gevormd door de tevredenheid met onze gezondheid, de kwaliteit van onze sociale relaties en de tevredenheid met onze financiële situatie.  Gezondheid verklaart voor meer dan een derde ons geluk. 

"Gezondheid is in dit geval meer dan enkel aanwezigheid of afwezigheid van ziekte", zegt professor Lieven Annemans. "Het gaat over hoe mensen omgaan met hun gezondheid. Ook belangrijk: het gaat hier over fysieke én mentale gezondheid.” 

Wonen en werken
Naast gezondheid, de relatie met onze partner en sociale relaties vindt de Belg ook sociale relaties met vrienden en kennissen bepalend voor geluk. Ook onze woonomgeving, onze werksituatie en de politieke situatie spelen mee. "We onderzoeken nu verder hoe al die aspecten van ons leven mekaar beïnvloeden én wat we kunnen verbeteren", aldus Annemans. 

Vak op school? 
Naar aanleiding van de resultaten doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen naar het beleid en de burgers. Ze willen onder meer dat er meer wordt ingezet op preventie en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen. Verder roepen ze burgers op om werk te maken van hun fysieke en mentale gezondheid en om te investeren in goede relaties me medemensen. Tot slot roepen ze iedereen op om van gezondheid een kernthema te maken bij de volgende verkiezingen. 

Professor Annemans wil bovendien ook meer aandacht op school voor mentale en fysieke gezondheid. "Het kan een vak op zich zijn, maar de aandacht moet ook in andere vakken aanwezig zijn. Het kan geen geïsoleerd vak op zich zijn, de school moet erdoor doordrongen worden."