Legionella-uitbraak in Oost-Vlaamse Evergem: al 12 besmet

In het Oost-Vlaamse Evergem, in de regio rond Gent, is een epidemie van legionella uitgebroken, een gevaarlijke bacterie die in verschillende drinkwatersystemen voorkomt. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan VTM NIEUWS. Al zeker twaalf personen zijn opgenomen in de ziekenhuizen in de regio. De bron van de besmetting wordt nog onderzocht. 

Alle 12 patiënten hebben binnen eenzelfde korte periode, tussen 29 april en 6 mei, de eerste ziekteklachten gekregen. "Aangezien alle zieken tot nu toe in dezelfde relatief korte periode klachten zijn beginnen te krijgen, vermoeden we dat de bron van de legionellabesmetting intussen onder controle is, maar de situatie wordt van nabij gevolgd", klinkt het bij Zorg en Gezondheid. 

Legionella is een bacterie die in (drink-)watersystemen kan voorkomen. De symptomen van legionella zijn hoesten, koorts, kortademigheid, overgeven, diarree en verwardheid. Besmetting kan alleen via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aerosol) die door verneveling van water in de lucht kunnen komen, bijvoorbeeld bij het douchen of na verneveling in een koeltoren.

Zorg en Gezondheid voert momenteel een onderzoek uit naar de bron van die besmetting. De meeste patiënten wonen in Evergem, dus de bron moet waarschijnlijk in die regio gezocht worden. Enerzijds bevraagt Zorg en Gezondheid de patiënten om te achterhalen op welke gemeenschappelijke plaatsen zij wanneer geweest zijn. Anderzijds neemt de Vlaamse Milieumaatschappij, in opdracht van Zorg en Gezondheid, stalen van verschillende koeltorens rond de Kanaalzone in Gent.