Geen bloed of breuken bij uitgezette man

De lijkschouwing op de 27-jarige Moïse B., die vorige week omkwam toen hij uit zijn huis in Roeselare werd gezet, toont dat het lichaam bloed noch breuken vertoont. Daarmee wil het parket van Kortrijk, komaf maken met geruchten die het tegendeel beweren.

"Er kan formeel gesteld worden dat de geruchten die her en der verspreid worden omtrent de aanwezigheid van bloed op het lichaam van het slachtoffer of de aanwezigheid van breuken op niets berusten en niet bevestigd worden door de resultaten van de uitgevoerde lijkschouwing", aldus het parket. Meer details over de resultaten van de lijkschouwing kunnen nog niet gegeven worden in het kader van het lopende onderzoek.

"Met stellige overtuiging kan gesteld worden dat alles in het werk gesteld wordt om door een gespecialiseerde toezichtsdienst grondig onderzoek te laten verrichten naar hetgeen zich te Roeselare heeft voorgedaan", zegt het parket nog.

Voorschriften
Het onderzoek gaat na wat er zich heeft voorgedaan en wie welke handelingen heeft gesteld. Dat gebeurt op basis van verhoren. Er zal tevens nagegaan worden welke de voorschriften zijn die voor de politie gelden bij hun optreden in dergelijke gevallen, en uiteindelijk zal ook nagegaan worden of dit optreden op elk punt strookt met deze geldende voorschriften. Het parket laat ook weten dat de betrokken partijen in het dossier de wettelijke inzage in het dossier kunnen vragen om de voortgang in het onderzoek op te volgen.

Wat gebeurde er?
Moïse B. kwam vorige week om het leven toen hij door een deurwaarder en enkele agenten uit zijn huis werd gezet. De politie moest hem overmeesteren omdat hij als een razende tekeer ging, maar er zou geen sprake zijn van politiegeweld. Toch beslisten de nabestaanden een klacht in te dienen en zich burgerlijke partij te stellen. Zij menen dat de dood van Moïse het rechtstreekse gevolg is van de politionele tussenkomst.

Bekijk ook: