"Belg nog niet klaar voor slimme auto"

Een groot deel van de bevolking is nog niet klaar om zijn vrijheid op te geven aan een "autocomputer". Dat blijkt uit een onderzoek van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Nochtans is twee derde van de Belgen ervan overtuigd dat het merendeel van ons wagenpark in de toekomst uit volledig autonome voertuigen zal bestaan. 

Een autonoom voertuig is een voertuig dat in het verkeer kan rondrijden zonder tussenkomst van een bestuurder. Het BIVV vroeg een representatieve steekproef van de Belgische bevolking naar hun mening over deze volledig autonome wagens.

Ongevallen
Het grootste voordeel ervan is dat ze minder vaak betrokken zijn bij ongevallen, zegt een op de vier. Dat ze het rijden meer ontspannend en minder stressvol maken, wordt door een op de vijf aangehaald.

Dat nog niet iedereen gewonnen is voor autonome voertuigen blijkt evenwel: 42 procent van de ondervraagden is van oordeel dat ze er een deel van hun vrijheid achter het stuur mee kwijtraken. Zij willen zelf de controle over hun voertuig houden en niet de "bevelen" overlaten aan een "computer". Dat argument wordt minder aangehaald door jonge bestuurders (29 procent) dan door bestuurders ouder dan 54 jaar (53 procent).

Verantwoordelijkheid
Nog een vaststelling: in het geval van een ongeval met een autonoom voertuig vindt de helft van de ondervraagde personen dat de verantwoordelijkheid van de autoconstructeur moet worden aangesproken. Meer dan een op de drie Belgen denkt daarentegen dat de eigenaar van de wagen in fout is.

"Ondanks de vele obstakels die er nog te overwinnen zijn, blijven autonome voertuigen de toekomst van verkeersveiligheid", zegt het BIVV.

Tegen 2020
De constructeurs verwachten dat tegen 2020 verschillende wagens rondrijden die het "stuur overnemen" tijdens verschillende delen van het traject. "Beetje bij beetje, komt met deze technologie het doel van 0 ongevallen/doden ('Go For Zero') in zicht. Het enige doel dat we als maatschappij kunnen aanvaarden."