Aantal diploma's hoger onderwijs en studieduur nemen toe

De afgelopen jaren zijn in het hoger onderwijs in Vlaanderen steeds meer diploma's uitgereikt. In 2013-2014 had 45,6 procent een diploma binnen de vijf jaar behaald, in 2017-2018 was dat 46,4 procent. Studenten doen echter steeds langer over hun studies. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid die het Leuvense studentenblad Veto kon inkijken.

Van de studenten die in het academiejaar 2013-2014 met hun studies van start gingen, behaalde ongeveer 30 procent binnen de drie jaar een academische of professionele bachelor. Opgesplitst per provincie was dat in West-Vlaanderen 37,62 procent (tegenover 47,58 procent voor studenten die in 2005-2006 startten), in Vlaams-Brabant 30,93 procent (39,99 procent), in Oost-Vlaanderen 30,89 procent (39,03 procent), in Antwerpen 29,39 procent (37,33 procent) en in Limburg 29 procent (37,92 procent). Naargelang de provincie was er in die periode een daling met 8 tot 10 procent.

Terwijl wat het voortraject betreft in het secundair onderwijs de situatie bij de Humane Wetenschappen redelijk stabiel bleef, werd er in de vermelde periode in de richting Wetenschappen-Wiskunde een serieuze daling genoteerd van 49,35 tot 41,7 procent. In Latijn-Wetenschappen was er een daling van 51,74 tot 42,87 procent, in Latijn-Wiskunde van 59,54 tot 55,38 procent en in Economie-Wiskunde van 45,5 tot 37,87 procent.