45% meer meldingen van cyberpesten

In drie jaar tijd heeft de politie bijna de helft meer meldingen gekregen van cyberpesten. Het gaat dan over pestgedrag op bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Opvallend: niet tieners, maar mannelijke veertigers voeren het lijstje van daders aan.

Mensen die geconfronteerd worden met cyberpesten trekken alsmaar vaker aan de alarmbel bij de politiediensten. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Franky Demon (CD&V) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 

In 2015 werden maar liefst 2.037 gevallen genoteerd en dat is een stijging van negen procent in vergelijking met het jaar voordien. Vergeleken met 2012 gaat het zelfs om bijna de helft meer: van 1.401 naar 2.037 feiten, ofwel een stijging van 45 procent. Ook dit jaar lijkt de stijgende tendens zich voort te zetten. “"In het eerste trimester werden immers al 550 gevallen van 'belaging via internet' geregistreerd”, zegt Demon in De Morgen.

Mannelijke veertigers
Uit de cijfers blijkt overigens dat er meer dertigers en veertigers geregistreerd staan als verdachte van cyberpesten dan in de leeftijdscategorie van 14- tot 17-jarigen. In het eerste trimester van 2016 was maar acht procent van de verdachten tussen de 14 en de 17 jaar. Ruim één op de vijf is een jonge veertiger (41-45 jaar). 

"Een aantal volwassenen profiteert van de anonimiteit van het internet om zich in de wereld van jongeren te mengen", zegt Gie Deboutte van Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. "Maar het is ook de leeftijdscategorie waarin heel wat mensen via het internet op zoek gaan naar relaties en vriendschappen en zijn niet altijd even kieskeurig in de contacten die ze zo leggen. En dat brengt uiteraard risico's met zich mee.”

Let wel: verdachten onder veertien jaar worden niet opgenomen in de databank. Er zijn ook drie keer zoveel mannen als vrouwen als verdachte geregistreerd bij de politie.