Jongeren voelen druk om te cyberpesten

Jongeren die pesten via het internet, doen dat vaak omdat ze zich onder druk gezet voelen door leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Ze denken dat hun leeftijdsgenoten dat pestgedrag goedkeuren en zelfs cool vinden. 

Sara Pabian, verbonden aan de onderzoeksgroep MIOS van UAntwerpen, nam enquêtes af bij een panel van jongeren verdeeld over 23 Vlaamse scholen. Uit de enquêtes blijkt dat daders vaak denken dat cyberpesten nu eenmaal de 'norm' is onder jongeren. Bovendien gaven jongeren aan dat er soms zelfs verwacht wordt dat ze (ook) cyberpesten.

Ongeveer één leerling op tien (11,1%) gaf aan recent te zijn gecyberpest. Cyberpesten kwam het vaakst voor bij leerlingen uit het laatste jaar lager onderwijs. Het aantal gevallen nam af naarmate de leeftijd steeg.

Daders van cyberpesten waren gemiddeld genomen wat ouder dan slachtoffers. De piek voor daderschap werd opgetekend bij jongeren van 13 tot 15 jaar. Ongeveer 6% van de jongeren gaf toe recent anderen te hebben gecyberpest.